statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Caţa c. / Kaca község (Brassó megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Kaca, Homoródbene, Homoróddaróc, Homoródjánosfalva, Pálos

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
2463 1584 292 52 35
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
34 5 - - 339
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
- * 16 3 -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 21 4 3 3
Nem válaszolt
71

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
2570 1549 353 67 34
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
3 7 0 0 503
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
9 0 18 1 2
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
1 22 1 0 0

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék