statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Buneşti c. / Szászbuda község (Brassó megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Szászbuda, Szászkeresztúr, Mese, Rádos, Szászfehéregyháza

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
2357 2129 18 22 10
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
4 * 25 * *
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
* - 15 9 46
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- - 4 3 -
Nem válaszolt
67

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
2476 2256 27 17 16
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
2 1 44 0 18
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
0 0 28 40 24
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 0 0 0 3

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék