statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Budila c. / Bodola község (Brassó megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Bodola

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
4197 2790 119 534 509
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
- 6 * - 5
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
* * 7 17 -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 109 - 4 *
Nem válaszolt
87

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
3484 2377 124 636 264
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
12 0 0 0 2
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
1 0 9 5 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 53 1 0 0

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék