statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Bran c. / Törcsvár község (Brassó megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Törcsvár, Predeál, Simon, Szohodol

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
5181 4670 14 4 10
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
3 - 121 - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
15 - - * *
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- * 5 * -
Nem válaszolt
333

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
5292 5114 4 3 1
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
0 0 144 0 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
24 0 0 0 1
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 1 0 0 0

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék