statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Bod c. / Botfalu község (Brassó megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Botfalu, Cukorgyártelep

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
3994 3253 196 96 5
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
5 3 6 - 73
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
7 6 17 35 *
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 43 * 5 3
Nem válaszolt
236

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
3927 3293 226 134 2
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
21 0 3 0 110
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
7 0 45 5 27
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 46 4 1 3

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék