statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Beclean c. / Betlen község (Brassó megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Betlen, Boholc, Kálbor, Huréz, Luca

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
1826 1707 8 4 -
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
* - 4 - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
10 - - 4 4
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- * * - -
Nem válaszolt
79

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
1552 1534 4 0 0
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
2 0 3 0 4
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
0 0 0 2 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 2 0 1 0

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék