statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Victoria (Brassó megye)

Községközpont: Victoria város

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
9059 8684 53 28 32
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
26 80 47 * *
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
10 0 25 18 13
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 43 * * 0

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék