statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Rupea o. / Kőhalom város (Brassó megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Kőhalom, Sövénység

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
5269 3582 407 317 291
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
15 7 5 - 228
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
- - 57 9 64
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 13 3 7 -
Nem válaszolt
262

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
5759 4069 475 363 291
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
24 4 6 0 339
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
0 0 75 5 87
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 11 7 2 1

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék