statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Vultureni c. / Borsaújfalu község (Kolozs megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Borsaújfalu, Báboc, Bádok, Kide, Kolozskovácsi, Sólyomkő

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
1516 1206 13 141 75
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
11 12 - - 7
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
5 - * - -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 3 * * -
Nem válaszolt
40

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
1568 1271 13 146 62
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
35 17 0 0 9
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
10 0 0 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 4 0 0 1

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék