statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Iernut oraşul / Radnót város (Maros megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Radnót, Maroscsapó, Marosdég, Maroslekence, Marosorbó, Szélkút, Csapószentgyörgy

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
8705 6308 218 888 296
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
295 60 23 - 16
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
95 3 * 3 -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
4 69 8 13 5
Nem válaszolt
398

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
9523 7214 306 1181 232
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
242 62 43 0 23
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
107 5 4 3 1
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
2 75 18 2 3

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék