statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Boroşneu Mare c. / Nagyborosnyó község (Kovászna megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Nagyborosnyó, Kisborosnyó, Feldoboly, Lécfalva, Cófalva, Kispatak

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
3097 89 156 2602 4
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
* * - - 9
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
- - 8 - -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 135 - 10 -
Nem válaszolt
81

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
3086 134 205 2549 0
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
4 8 0 0 4
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
0 0 2 0 1
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 129 37 0 13

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék