statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Sânpaul c. / Magyarszentpál község (Kolozs megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Magyarszentpál, Nádasberend, Nádasszentmihály, Magyarsárd, Szomordok, Pusztatopa

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
2382 2046 6 16 117
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
25 27 7 - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
- - - * -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 12 3 * -
Nem válaszolt
117

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
2563 2341 4 7 125
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
33 29 0 0 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
0 0 0 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 22 2 0 0

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék