statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Poieni c. / Kissebes község (Kolozs megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Kissebes, Sebesvár, Kecskéstanya, Hodosfalva, Viságmező, Tarányos, Nagysebes

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
4842 4347 6 21 211
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
43 38 3 - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
- - - - -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 49 4 - *
Nem válaszolt
118

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
5781 5324 8 21 249
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
40 71 2 1 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
0 0 0 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
3 60 1 1 0

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék