statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Târgu Mureş / Marosvásárhely (Maros megye)

Községközpont: Marosvásárhely municípium

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
128612 59034 18373 39133 841
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
3404 293 780 58 3510
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
81 6 350 80 82
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
125 1716 436 126 184

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék