statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Mihai Viteazu c. / Alsó- és Felsőszentmihály község (Kolozs megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Alsó- és Felsőszentmihály, Mészkő, Sinfalva

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
5423 3613 197 471 53
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
21 24 10 - 671
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
3 - - * -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 137 3 33 -
Nem válaszolt
184

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
5749 3829 232 582 49
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
39 38 18 0 796
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
0 1 2 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 140 18 1 4

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék