statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Mica c. / Mikeháza község (Kolozs megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Mikeháza, Nagydomb, Szentbenedek, Nyíres, Szentmargita, Décseipataktanya, Lunkatanya

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
3566 2450 13 797 50
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
33 4 123 - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
- * - - -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 23 8 4 *
Nem válaszolt
57

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
3836 2620 10 936 54
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
60 3 125 0 2
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
0 0 0 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 25 1 0 0

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék