statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Mănăstireni c. / Magyargyerőmonostor község (Kolozs megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Magyargyerőmonostor, Erdőfalva, Bedecs, Kalotabikal, Deréte, Felsőgyerőmonostor

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
1481 1132 5 160 73
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
4 39 - - *
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
- - - - -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 11 4 * -
Nem válaszolt
50

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
1809 1444 7 195 65
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
6 57 0 0 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
0 0 0 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 32 1 1 1

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék