statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Iclod c. / Nagyiklód község (Kolozs megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Nagyiklód, Szamosjenő, Kisiklód, Dengeleg, Ormány

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
4263 3436 7 94 229
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
213 66 8 - *
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
5 - - - -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 5 - * *
Nem válaszolt
196

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
4420 3756 6 109 236
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
243 62 0 0 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
0 0 0 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 4 0 0 4

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék