statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Frata c. / Magyarfráta község (Kolozs megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Magyarfráta, Berkenyes, Mezőszopor

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
4242 2885 50 130 261
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
403 70 98 - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
* - - - -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 168 - 4 *
Nem válaszolt
168

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
4382 3163 5 162 174
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
516 44 107 0 1
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
3 0 0 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 190 12 1 4

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék