statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Corneşti c. / Magyarszarvaskend község (Kolozs megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Magyarszarvaskend, Ónok, Kisigrice, Lózsárd, Móró, Esztény, Alsótök, Felsőtök, Tötör

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
1493 1128 28 129 121
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
13 - - - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
* - - - *
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 7 3 - -
Nem válaszolt
60

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
1809 1442 48 190 88
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
26 0 0 0 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
0 0 0 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 6 6 0 3

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék