statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Căşeiu c. / Alsókosály község (Kolozs megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Alsókosály, Gugaivölgy, Kapjon, Dumbráva, Désorbó, Guga, Leurda határrész, Felsőkosály, Szeletruk, Alőr

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
4437 3712 20 14 328
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
167 34 * - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
4 - - - -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 4 * - *
Nem válaszolt
150

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
4882 4211 8 21 323
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
266 36 4 0 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
0 0 2 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 4 0 3 4

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék