statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Căpuşu Mare c. / Magyarkapus község (Kolozs megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Magyarkapus, Egerbegy, Magyarkiskapus, Bánffydongó, Gyerőfidongó, Gyerővásárhely, Gyerőfalva, Gesztrágy

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
3295 1904 18 1096 28
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
* 131 4 - *
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
6 - * - *
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 14 18 7 -
Nem válaszolt
65

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
3691 2240 13 1213 12
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
3 145 0 0 1
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
5 1 0 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 44 14 0 0

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék