statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Bonţida c. / Bonchida község (Kolozs megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Bonchida, Gyulatelke, Válaszút, Marokháza

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
4856 3260 96 877 138
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
30 73 5 * 3
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
37 10 * - -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 82 15 36 *
Nem válaszolt
188

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
4722 3200 147 1071 62
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
63 55 10 0 2
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
2 1 0 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 104 2 2 1

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék