statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Apahida c. / Apahida község (Kolozs megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Apahida, Bodrog, Telekfarka, Kolozskorpád, Dezmér, Kolozspata, Szamosszentmiklós

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
10685 8408 85 346 410
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
187 124 44 5 21
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
20 5 * * -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 220 44 31 10
Nem válaszolt
720

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
8785 7436 48 310 370
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
161 116 36 0 17
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
5 1 2 0 1
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
1 250 22 2 7

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék