statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Huedin oraşul / Bánffyhunyad város (Kolozs megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Bánffyhunyad, Magyarbikal

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
9346 5669 126 2484 445
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
75 56 5 * 3
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
12 * - - -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 15 15 19 -
Nem válaszolt
418

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
9439 5756 168 2904 328
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
122 71 3 0 3
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
4 0 1 7 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 56 4 0 12

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék