statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Tulgheş comuna / Gyergyótölgyes község (Hargita megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Gyergyótölgyes, Hágótő, Péntekpataka, Récefalva

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
3279 2211 960 17 -
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
8 4 30 - 3
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
- - - - -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 4 - - *
Nem válaszolt
40

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
3596 2355 1124 23 2
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
9 3 50 0 8
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
0 0 0 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 13 8 1 0

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék