statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Uriu c. / Felőr község (Beszterce-Naszód megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Felőr, Csicsókeresztúr, Csicsóhagymás, Alsóilosva

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
3208 1963 75 644 396
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
46 * * - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
4 - - - -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- * - * *
Nem válaszolt
73

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
3633 2298 83 813 383
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
41 6 0 0 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
0 0 3 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 1 4 0 1

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék