statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Şieu c. / Nagysajó község (Beszterce-Naszód megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Nagysajó, Árdány, Paszmos, Sajósolymos

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
2827 2577 6 104 7
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
36 5 25 - *
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
- - * * -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 5 - * -
Nem válaszolt
55

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
3158 2837 8 163 15
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
68 15 32 0 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
0 0 9 0 1
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 9 0 0 1

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék