statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Rodna c. / Óradna község (Beszterce-Naszód megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Óradna, Radnaborberek

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
5777 4307 713 15 323
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
52 39 46 - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
4 - - - -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 143 8 7 -
Nem válaszolt
119

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
6313 4683 934 27 297
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
93 69 46 0 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
0 0 0 0 1
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
2 146 2 1 12

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék