statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Rebra / Nagyrebra község (Beszterce-Naszód megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Nagyrebra község

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
3163 2150 - - 695
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
- - 160 - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
13 - - - -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 8 - - -
Nem válaszolt
137

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
3047 2104 0 0 729
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
2 0 174 0 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
0 0 0 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 33 3 2 0

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék