statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Nimigea c. / Nemegye község (Beszterce-Naszód megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Magyarnemegye, Virágosberek, Oláhnémeti, Mittye, Szamosmakód, Szamosmagasmart, Oláhnemegye, Tóhát

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
5075 3943 15 675 280
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
5 3 * - *
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
- - - - -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 7 10 10 -
Nem válaszolt
125

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
5522 4392 14 804 228
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
42 13 4 0 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
6 0 0 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 14 5 0 0

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék