statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Mărişelu c. / Sajónagyfalu község (Beszterce-Naszód megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Sajónagyfalu, Berlád, Bilak, Zselyk, Serling, Nec, Sajószentiván

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
2383 2055 7 11 78
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
6 * 4 - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
- - 83 7 -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- - - - -
Nem válaszolt
131

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
2568 2325 4 13 84
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
11 1 2 0 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
0 0 121 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
3 2 0 0 2

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék