statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Măgura Ilvei c. / Magura község (Beszterce-Naszód megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Magura, Arsicatelep

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
1821 1655 * - 104
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
* - 5 - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
5 * - - -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 18 * * -
Nem válaszolt
25

Megjegyzés: 2003-ban kivált belőle és önállósult Szentjózsef (Poiana Ilvei).


Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
3815 3536 8 4 198
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
34 5 6 0 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
0 0 0 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 19 2 0 3

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék