statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Matei c. / Szentmáté község (Beszterce-Naszód megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Szentmáté, Bödön, Kékesújfalu, Szászencs, Újős, Aranyosmóric

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
2563 1287 27 926 116
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
80 22 43 - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
- - 26 * -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 9 * - *
Nem válaszolt
23

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
2997 1686 25 982 104
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
82 23 47 0 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
0 0 36 0 1
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 10 1 0 0

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék