statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Maieru c. / Major község (Beszterce-Naszód megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Major, Dombhátfürdő

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
7089 5434 10 * 981
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
369 - 4 - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
17 - - - -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 32 71 5 -
Nem válaszolt
165

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
7382 5937 16 2 937
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
413 2 1 0 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
1 0 0 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 57 6 0 10

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék