statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Coşbuc c. / Hordó község (Beszterce-Naszód megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Hordó

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
1524 1323 - - 148
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
3 * - - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
* - - * -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 3 9 * -
Nem válaszolt
33

Megjegyzés: 2004-ben kivált belőle Bükkös (Bichigiu) és Telcs (Telciu) község része lett.


Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
3006 2788 0 0 182
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
14 2 0 0 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
0 0 1 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 15 4 0 0

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék