statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Chiochiş c. / Kékes község (Beszterce-Naszód megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Kékes, Dellőapáti, Magyarborzás, Buzai fogadók, Ketel, Szászzsombor, Mányik, Aranyosszentmiklós, Mezőveresegyháza, Cente

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
3086 2087 15 683 132
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
44 46 3 - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
- - - - -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
* 13 * * *
Nem válaszolt
57

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
3567 2451 15 787 143
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
65 72 8 0 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
0 0 0 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 24 1 1 0

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék