statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Năsăud / Naszód (Beszterce-Naszód megye)

Községközpont: Naszód város

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
9154 7972 145 63 465
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
277 129 * * *
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
* 9 7 0 *
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 69 14 * 4

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék