statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Beclean oraşul / Bethlen város (Beszterce-Naszód megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Bethlen, Várkudu, Füge, Alsóoroszfalu

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
10628 7218 145 1216 854
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
294 146 144 * *
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
10 * 5 3 -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
14 47 20 4 3
Nem válaszolt
502

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
10878 7771 165 1532 732
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
309 139 144 1 1
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
2 1 2 13 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
1 53 4 1 7

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék