statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 





 

Valea Lungă c. / Hosszúaszó község (Fehér megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Hosszúaszó, Oláhbükkös, Kisgalgóc, Lodormány, Küküllőlunka, Hosszúpatak

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
2907 2271 36 43 70
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
376 6 * 3 *
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
- - 11 3 *
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 4 - - -
Nem válaszolt
77

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
3271 2526 35 52 70
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
527 7 1 0 3
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
1 0 1 0 35
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 7 0 0 6

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék