statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Şpring c. / Spring község (Fehér megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Spring, Árvádtanya, Gyertyános, Konca, Drassó, Vingárd

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
2420 2176 4 * 12
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
- * - - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
83 - 5 - 4
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 3 - - -
Nem válaszolt
131

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
2536 2355 1 0 3
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
4 9 0 0 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
131 0 29 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 3 0 0 1

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék