statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Şona c. / Szépmező község (Fehér megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Szépmező, Elekes, Magyarbénye, Dobtanya, Kistövis, Betlenszentmiklós, Szászvölgy

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
4067 2730 4 560 20
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
195 * * - 334
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
4 - 3 - 7
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 23 8 - -
Nem válaszolt
175

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
4514 3098 15 739 4
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
203 8 3 0 380
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
10 0 20 1 6
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 23 3 0 1

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék