statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Poşaga c. / Podsága község (Fehér megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Alsópodsága, Jencsest, Aranyoslonka, Orest, Felsőpodsága, Szegázs

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
1048 919 - - -
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
78 - - - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
- * - - -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- - - - *
Nem válaszolt
49

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
1383 1222 0 0 0
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
153 0 0 0 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
0 0 0 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 5 0 0 3

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék