statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Mirăslău c. / Miriszló község (Fehér megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Miriszló, Csákó, Marosdécse, Oláhlapád, Marosörményes, Oláhrákos

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
1985 1213 8 492 42
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
66 32 3 - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
* - - - -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 15 16 - -
Nem válaszolt
97

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
2334 1549 14 583 8
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
93 38 1 0 1
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
0 0 0 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 44 0 0 3

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék