statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Meteş c. / Metesd község (Fehér megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Metesd, Kisompoly, Lunkarész, Lunkatanya, Ompolymező, Ompolygyepü, Remete rész, Tótfalud, Ompolyszáda

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
2860 2635 - * 28
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
3 42 43 * -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
20 - - - -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 18 - 4 -
Nem válaszolt
64

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
3181 2969 0 0 43
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
2 41 30 0 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
35 0 1 0 4
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 44 10 0 2

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék