statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Ighiu c. / Magyarigen község (Fehér megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Magyarigen, Borosbocsárd, Igenpataka, Sárd, Celna

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
6283 5610 17 25 263
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
29 47 5 * -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
13 - * * -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 15 - 6 *
Nem válaszolt
247

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
6432 5847 14 24 334
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
91 83 2 0 1
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
18 0 1 0 2
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 12 1 0 2

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék