statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Cetatea de Baltă comuna / Küküllővár község (Fehér megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Küküllővár, Felsőkarácsonfalva, Boldogfalva, Felsőtatárlaka

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
2930 1948 17 442 85
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
240 3 - - 5
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
6 - - - 15
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- - - * -
Nem válaszolt
168

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
3217 2299 19 582 64
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
170 21 1 0 3
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
30 0 1 0 27
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 0 0 0 0

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék