statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Blandiana comuna / Maroskarna község (Fehér megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Maroskarna, Akmár, Rakató

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
923 817 - - -
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
* 33 - - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
13 - - - -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 15 - * -
Nem válaszolt
43

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
1187 1091 5 0 6
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
0 56 0 0 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
0 0 0 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 27 0 0 2

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék