statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Zlatna oraşul / Zalatna város (Fehér megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Zalatna, Botes bánya, Fenes, Ompolygalac, Nagyompoly, Ompolykövesd

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
7490 6949 31 22 6
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
7 38 * - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
* - * - -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 17 * * 3
Nem válaszolt
411

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
8612 8319 72 34 17
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
34 51 3 2 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
0 1 3 1 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 52 15 4 4

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék