statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Ocna Mureş oraşul / Marosújvár város (Fehér megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Marosújvár, Csongva, Felsőmarosújvár, Magyarcsesztve, Miklóslaka, Székelyföldvár

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
13036 9608 218 833 561
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
540 135 87 - 11
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
8 - 9 * -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 129 21 15 9
Nem válaszolt
849

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
15503 11903 338 1218 500
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
1036 139 127 0 22
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
5 0 6 3 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
1 149 26 7 23

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék